در يادبود صدور فتوای جهاد کفائي.. شیخ خزعلی از فداکاری های ملت حشد در برابر نیروهای تاریکی قدردانی می کند