بلداوی: هدف آمریکا از هدف قرار دادن نیروهای حشد شعبی، سرپوش گذاشتن بر جنایات صهیونیست ها در غزه است.