اولین جرقه مقاومت… حمله آشکارى كه توسط نیروهای اشغالگر آمریکایی در شهر صدر بغداد در 13 آب 2003 كه سعی بر پایین آوردن پرچم امام مهدی علیه السلام