حضور آقای طباطبایی در تشییع جنازه جانشین فرمانده تیپ 19 حشد الشعبی شهید احمد هلیجی