حضور شیخ خزعلی در مراسم تشییع پیکر عبدالامیر حمدانی وزیر سابق فرهنگ