خطاب به مادر شهیدان علیاوی جناب آقای طباطبایی: زندگینامه خوب شهدای شما دلیل بر محکومیت قاتلان آنها شد.