در جریان استقبال از وی…..گفتگوی شیخ الخزعلی با سفیر الجزایر در بغداد درباره روابط دوجانبه بین دو کشور