در سالروز تخریب قبور ائمه بقیع(عج) تجدید دعوت شیخ خزعلی برای بازسازی آنها