در سالروز شهادت صدر.. شیخ خزعلی: راه او رویکردی برای مقاومت در برابر اشغالگری، تكفير و عادی سازی خواهد بود