در سالروز ولادت زينب كبرى ……. شیخ خزعلی يادی از مدافعان حرم كرد