در سالگرد انقلاب 14 فوریه .. آقای طباطبایی تاکید می کند که مخالفان دولت بحرین در حمایت عراقی ها خواهند ماند