شیخ خزعلی اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین را به شدت محکوم کرد