شیخ خزعلی: جاه طلبی ترک ها برای الحاق موصل و کرکوک از طریق اشغال، رویایی است که محقق نمی شود.