شیخ خزعلی :در سالروز شهادت سید محمدالصدر و دو فرزندش با نفی ظلم بر رویکرد شریف ایشان ثابت قدم هستيم