شیخ خزعلی در مجلس ترحيم شیخ طاهر العجیل در بغداد حضور پیدا کردند…… و به خانواده آن مرحوم تسليت عرض كردند