شیخ خزعلی در مراسم تشییع شهدای حشد شعبى در بغداد شرکت می کند