شیخ خزعلی سی و چهارمین سالگرد کشتار حلبچه را به مردم عراق تسلیت می گوید