عبادی: حملات مکرر ترکیه میزان شکست دولت در رسیدگی به مشکلات این کشور را ثابت می کند