پس از بمباران مزار شریف.. شیخ خزعلی حملات تروریستی علیه پیروان اهل بیت را محکوم و خواستار پایان آن شد