شیخ خزعلی با همراهی سید طباطبایی مراسم زیارت اول رجب را در کربلای معلی برگزار می کنند .