شیخ خزعلی درگذشت پاتریارک کلیسای شرق باستان در عراق و جهان را تسلیت می گوید