با تجدید بیعت خود ….. شیخ خزعلی میلاد امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام را تبریک می گوید.