طى ديدارى با سهلانى …… شیخ خزعلی از نقش وی در خدمت به خانواده هاى شهدای حشد شعبی از طریق صندوق مسکن قدردانى كرد.