در روز جهانی مبارزه با فساد…. شیخ خزعلی: از تلاش های دولت و قوه قضائیه برای مقابله با این بلا حمایت می کنیم.