شیخ خزعلی شهادت مهمترین فرمانده نيروهاى اقلیم کردستان را تسلیت گفت.