خطاب به مادر شهیدان علیاوی جناب آقای طباطبایی:زندگینامه خوب شهدای شما  دلیل بر محکومیت قاتلان آنها شد.