شیخ خزعلی در سالروز شهادت ایشان: نام برادران زینب(س) به سبب  شهید مهدی الکنانی بود