شیخ خزعلی از تلاش های خدماتی استاندارى  شهر مقدس کربلا قدردانى می کند.