شیخ خزعلی به همراه هیئتی از نمایندگان بلوک صادقون به زيارت شهر مقدس کربلا مشرف شدند و با استاندار آن دیدار کرد.