تشکل های الرصافه همایش فرهنگی ولادت حضرت عباس علیه السلام را برگزار می کنند