دفتر عياضیه در برگزاری جشن های ولادت شعبان سهيم شد