با تاکید بر نقش فعال رهبران پیروزی.. شیخ خزعلی دعوت به صبر و استقامت برای الهام گرفتن از خون شهدا كرد.