شیخ خزعلی در دیدار با طالبانی، چالش‌های پیش روی دولت و راه‌های تطبیق برنامه آن را مورد بحث و بررسی قرار داد.