شیخ خزعلی ضمن تبريك ولادت با شکوه حضرت مسيح .. خواستار رسیدگی به هموطنان مسيحى و حفظ حقوق آنان شد.