در يادبود صدور  فتوای جهاد کفائي.. شیخ خزعلی از فداکاری های  ملت حشد در برابر نیروهای تاریکی قدردانی می کند.