با حضور آقای طبطبایی هشتمین جشنواره بلد الصمود به مناسبت پیروزی بر داعش برگزار شد.