شیخ خزعلی سالروز تاسیس ارتش عراق را تبریک گفت و خواستار توسعه توانمندی های ارتش عراق و رسیدگی به خانواده شهدا و مجروحان شد.