شیخ خزعلی ارتحال عالم فرزانه اقاى محمد حسین صغیر را تسليت گفت و افزود كه ايشان با آثار ارزشمند خود در تاریخ اثری از خود بر جای گذاشت.