با آرزوى کسب عنوان قهرمانی .. شیخ خزعلی راهیابی تیم ملی به بیست و پنجمین دوره فینال خلیج فارس را تبريك گفت .