شیخ خزعلی در جریان استقبال سفیر استرالیا راجع به راههای توسعه روابط دو کشور گفتگو کرد.