در روز ولادت امیرالمومنین علیه السلام.. شیخ خزعلی: تجدید عهد می کنیم که بر وصیت واقعی ایشان استوار باشیم.