با مهم و شجاعانه توصیف کردن اين قرار …. شیخ خزعلی از قرار کاهش نرخ دلار قدردانى کرد.