با قدردانی از دغدغه های ایشان نسبت به خانواده های شهدا.. شیخ خزعلی از خانواده شهید احمد مهنه برای تبریک عید سعید فطر استقبال کرد.