صفحة تخست/ دبيركل

دیدار شیخ خزعلی با دانش آموختگان طرح حمايت از فرزندان مجاهد در بهشت شهدای برادران زینب(س)

شیخ خزعلی بر ضرورت خدمت گرایی دولت آینده و تلاش برای ایجاد فرصت های شغلی تاکید کرد

شیخ خزعلی بر حمایت خود از مردم سنجار و رد حملات ترکیه به خاک عراق تاكید کرد

شیخ خزعلی از نیروهای سیاسی می‌خواهد که برای تشکیل حکومتی در خدمت مردم تلاش کنند