صفحة تخست/ اخبار سیاسی

سعدی: نیروهای سیاسی برای تشکیل دولت وارد مرحله گفتگو شده اند

سعدی خواستار پایان انسداد سیاسی و وحدت مواضع برای تشکیل دولت خدمات شد

سعدی: روزهای آینده شاهد گفتگوهای عمیق و جدی برای خروج از انسداد سیاسی خواهیم بود

عبادی: حملات مکرر ترکیه میزان شکست دولت در رسیدگی به مشکلات این کشور را ثابت می کند