صفحة تخست/ نينوى

مدیر دفتر جنبش عصائب اهل الحق در تلعفر در مراسم یادبود شهادت آقای حکیم شرکت می کند

حضور هیئتی از فرهیختگان و نخبگان نینوا در دفتر مرکزی فرهیختگان و نخبگان عراق حضور پیدا کردند