صفحة تخست/ توییت ها

شیخ خزعلی به یاد شهید امیه جباره. او در کنار حشد شعبى جنگيدو مانند کوه در برابر دیوارهای شهرش ایستاد

سعدی از کاظمی خواست موضع خود را درباره مشارکت در نشست كشورهاى خلیج و آمریکا در عربستان سعودی اعلام کند

حسن سالم حمله وحشیانه ترکیه به سنجار را محکوم می کند و آن را نقض جدی حاکمیت عراق می داند

در روز مطبوعات عراق.. فیحان: ما به هر روزنامه نگاری که در گسترش آگاهی و انتقال حقیقت به صورت حرفه ای کمک کرده است تبریک می گوییم