صفحة تخست/ تشکل های استانی

مدیر دفتر جنبش عصائب اهل الحق در تلعفر در مراسم یادبود شهادت آقای حکیم شرکت می کند

حضور هیئتی از فرهیختگان و نخبگان نینوا در دفتر مرکزی فرهیختگان و نخبگان عراق حضور پیدا کردند

الصكری: اقدام شیخ خزعلی و سید مقتدى صدر طرف سوم را از خود دور می کند و بحران میسان را حل می کند

عصائب اهل الحق با برگزاری مراسم بزرگی در کربلای معلی از فرماندهان پیروزی یاد کرد