صفحة تخست/ دبیرخانه

حضور آقای طباطبایی در مجلس یادبودی که به مناسبت شهادت آقای صدر (رضی الله عنه) در محله العامل برگزار شد

آقای طباطبایی با تاکید بر ضرورت اهميت دادن به علوم دینی در جشن فارغ التحصيلى دوره قرآن کریم در مدرسه مدينه العلم حضور یافت

حضور آقای طباطبایی در تشییع جنازه جانشین فرمانده تیپ 19 حشد الشعبی شهید احمد هلیجی

آقای طباطبایی از نقش مهم سازمان بدر در مبارزه با رژیم طاغوت قدردانی می کند