صفحة تخست\ اخبار سیاسی

بلدوی خواستار تسریع در حل پرونده کمیته های پارلمانی شد

امروز دوشنبه، محمد بلدوی، یکی از اعضای ائتلاف فتح، بر اهمیت حل و فصل کمیته های پارلمانی در پارلمان تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: برای برخی از کمیته ها  بیش از 100 نماینده معرفی می شوند. که نیازمند توافق بین جناح های سیاسی برای اطمینان از توزیع عادلانه بین کمیته ها و بر اساس شرایط کمیتها وبر طبق تخصصها است.

بلدوی در بیانیه ای مطبوعاتی گفت: «عراق باید در حل و فصل و تشکیل کمیته های پارلمانی به ویژه کمیته های تخصصی مانند امنیت و دفاع امور مالی وکشاورزی وبهداشت  تسریع کند.»

وی افزود: جناح‌های سیاسی گزینه‌های خود را در خصوص تشکیل کمیته‌های پارلمانی برای توزیع اعضا بر اساس تخصص‌ها به این کمیته‌ها ارائه کردند و تقاضا و درخواست برای ورود به کمیسیون‌های امنیتی، دفاعی، مالی و حقوقی وجود دارد. 

با این حال، توزیع در توافق با جناح های سیاسی برای حل این موضوع است.

وی خاطرنشان کرد: «هماهنگی با جناح‌های سیاسی در حال انجام است تا نمایندگان به کمیته‌ها تقسیم شوند.

به خصوص که برای برخی از کمیته ها بیش از 100نماینده معرفی شده وکمیته های دیگری چنین شتابی به سویش نیست. واین مستلزم توافق در مورد توزیع اعضا در کمیته ها و تأکید بر صلاحیت هر کمیته است.»